Kartalla

Kun aikaa on kulunut, myös maasto ja rakennuskanta on muuttu. Peltokydöt muuttuneet metsiköiksi, rakennuksia on siirretty ja tuhoutunut, teitä on rakennettu ja niiden linjauksia muutettu.

Näille sivuille on kerätty erilaisia karttapisteitä, niin hyvin kuin kyläläiset niitä ja niihin liittyviä tarinoita ja ihmisiä vielä muistivat vuonna 2020.

Talot, mutkat, myllyt ja tanssilavat on merkitty Maanmittauslaitoksen karttapalveluun. Linkit vie suoraan tuolle sivustolle, ja kartat avautuu eri ikkunaan.

Osuuskauppa

Osuusliike Paavonseudun Murronjoen myymälä huhtikuussa 1949.  Myymälä nro 5. Rakennus purettiin 1950-luvun alkupuoliskolla ja hirret siirrettiin muualle.  Kauppa sijaitsi osoitteessa Pajupurontie 536. Kuva: Saarijärven museo, Valokuvaamo Toivanen.