1910-1919

1910

 • 12.9.1910 äänestettiin Saarijärvi-Pajupuro-Multia -tien rakentamisesta. Tiehanke kaatui äänin 738-304. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).
 • Murronjoen työväenyhdistys perustetaan Pajupurolle, toiminta ei jatkunut enää  kansalaissodan jälkeen.
 • Harju. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 848).
 • Sipinen. Tilan  päärakennus valmistuu (Pajupurontie 1320).

1911

 • Pajupuron nuorisoseura perustetaan. Perustamisasiakirjat ovat kadoksissa, mutta perustajina ovat olleet kauppias August Heinänen, Jussi Hänninen ja Piesasen vanhimmat sisarukset. Toiminta oli vilkasta ja heikkeni ollen 1918 olematonta. 1919 Hannes Autere sai innostuksen uudelleen kohoamaan muutamaksi vuodeksi, mutta toiminta lakkasi kokonaan ollen parikymmentä vuotta aivan lamassa. Kylälle tuli uusi nuoriso ja 1937 herätettiin seura uudelleen henkiin; puheenjohtajana Paavo Kivirinta. Mutta sotavuodet katkaisivat toiminnan taas muutaman aktiivisen vuoden jälkeen.

1913

 • 12.4.1913 Saarijärven ja Uuraisten yhteinen kuntakokous päätti hylätä Saarijärvi-Pajupuro-Multia -tien rakentamisen yleiseksi vaötatieksi ja asetti Myllymäen ja Äänekosken tien etusijalle. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1914

 • 11.10.1914 Pajupuron tien kunnostusehdotus kaatui äänestyksessä 1063 äätä 685:tä vastaan. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).
 • Hukanmäki. Tilan päärakennus valmistuu. (Kantolantie 69).

1917

 • 24.9.1917 “Hallituksen asettaman Työttömyyskeskuskomietan päätöksen johdosta, että valtio avustaisi kuntain ynnä muiden tientekovelvollisten toimeenpanemina maantietöitä todelisesta työkustannusarviosta aina 75 prosenttiin saakka, sekä sen johdosta että Saarijärven kuntaakin uhkaa kova työnpuute ja siitä aiheutuva nälkä ja sen seuraukset ellei nimittäin Hallutus tule kunnan avuksi, päätti kuntakokous tarkan harkinnan jälkeenaivan yksimielisesti anoa valtion avustusta kunnassa oleville keskenersisille maantie- ja kylätierakennuksille, jotka jo pelkän kulkuvälitysarvonaskin takia olisivat melkein välttämättömän tarpeelliset Saarijärven kunnan kehitykselle puhumattakaan siitä asiain puolesta j atärkeydestä, mikä näillä töillä aikaansaadaan työttömyyden estämiseksi kunnassa ja mikä näiden teiden laittamisella olisi hätäaputyönä nälän ja siitä aiheutuvien seurausten estämiseksi…… päätettiin puoltaa ensi sijassa Hännilän Pajupuron kylän kylätietä, toisessa sijassa Pyhäjärven Pöykinpohjan maantietä ja kolmannessa sijassa Mahlun Mara-ahon tietä.  (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1918

 • Katajamäki. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 272).

1919

 • Puromäki. Hannes Autereen tilan 2-kerroksinen  päärakennus valmistuu (Pajupurontie 774).