Vuosilukuja

1675

 • Jokela  erotetaan Paavolan kantatilasta ja oli sukutila siitä lähtien.

1811

 • Kivirinta. Tila on entinen Kuikanlahden torppa, joka  tuli isännän äidin suvun (Savonen)  omistukseen vuonna 1811.

1846

 • Suurimäki. Tila perustetaan (Hevoskankaantie 417).

1851

 • Rimmi. Tilasta kirjoitetaan ensimmäinen vuokrasopimus tälle suvulle (Metsäkalliontie 655).

1856

 • Alapiha. Tilan jyväaitta rakennetaan (Pajupurontie 1169).

1873

 • 6.10.1873 talollinen Juho Pajupuro Hännilän kylästä sai kihlakunnalta oikeuden päätöksellä luvan ottaa kunnan kassasta paloapua 394,70 mk, jonka kuntakokous oli häneltä pariin otteeseen aiemmin evännyt, määrältään silloin 232,90 mk. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1879

 • Haukkarinnan tila (Pajupurontie 1471) siirtyy Hoppulan suvun omistukseen.

1892

 • Uusitalo. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 1410).

1898

 • Rimmi. Tilan päärakennus valmistuu (Metsäkalliontie 655).

1899

 • Hännilän koulu päätettiin ottaa käyttöön vuonna 1900 käyttöön Pajupuron talojen läheisyydessä, jonne on tarkoitus rakentaa koulurakennus. (Kuntakokouksen pöytäkirja 2.1.1899; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1900

 • Pajupuron koulu valmistuu, ensimmäisenä vuonna 1 opettaja ja 41 oppilasta. (Saarijärven kirja).
 • Kivirinta. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 662).

1902

 • Hanhikangas. Tilan päärakennus valmistuu (Pölkinahontie 239).

1906

 • Hirvikankaan työväenyhdistys perustetaan, toiminta päättyi 1917.

1910

 • 12.9.1910 äänestettiin Saarijärvi-Pajupuro-Multia -tien rakentamisesta. Tiehanke kaatui äänin 738-304. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).
 • Murronjoen työväenyhdistys perustetaan Pajupurolle, toiminta ei jatkunut enää  kansalaissodan jälkeen.
 • Harju. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 848).
 • Sipinen. Tilan  päärakennus valmistuu (Pajupurontie 1320).

1911

 • Pajupuron nuorisoseura perustetaan. Perustamisasiakirjat ovat kadoksissa, mutta perustajina ovat olleet kauppias Aug. Heinänen, Jussi Hänninen ja Piesasen vanhimmat sisarukset.

1913

 • 12.4.1913 Saarijärven ja Uuraisten yhteinen kuntakokous päätti hylätä Saarijärvi-Pajupuro-Multia -tien rakentamisen yleiseksi vaötatieksi ja asetti Myllymäen ja Äänekosken tien etusijalle. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1914

 • 11.10.1914 Pajupuron tien kunnostusehdotus kaatui äänestyksessä 1063 äätä 685:tä vastaan. (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).
 • Hukanmäki. Tilan päärakennus valmistuu. (Kantolantie 69).

1917

 • 24.9.1917 “Hallituksen asettaman Työttömyyskeskuskomietan päätöksen johdosta, että valtio avustaisi kuntain ynnä muiden tientekovelvollisten toimeenpanemina maantietöitä todelisesta työkustannusarviosta aina 75 prosenttiin saakka, sekä sen johdosta että Saarijärven kuntaakin uhkaa kova työnpuute ja siitä aiheutuva nälkä ja sen seuraukset ellei nimittäin Hallutus tule kunnan avuksi, päätti kuntakokous tarkan harkinnan jälkeenaivan yksimielisesti anoa valtion avustusta kunnassa oleville keskenersisille maantie- ja kylätierakennuksille, jotka jo pelkän kulkuvälitysarvonaskin takia olisivat melkein välttämättömän tarpeelliset Saarijärven kunnan kehitykselle puhumattakaan siitä asiain puolesta j atärkeydestä, mikä näillä töillä aikaansaadaan työttömyyden estämiseksi kunnassa ja mikä näiden teiden laittamisella olisi hätäaputyönä nälän ja siitä aiheutuvien seurausten estämiseksi…… päätettiin puoltaa ensi sijassa Hännilän Pajupuron kylän kylätietä, toisessa sijassa Pyhäjärven Pöykinpohjan maantietä ja kolmannessa sijassa Mahlun Mara-ahon tietä.  (Kuntakokouksen pöytäkirja; Manttaalikunta Saarijärvellä).

1918

 • Katajamäki. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 272).

1919

 • Puromäki. Hannes Autereen tilan 2-kerroksinen  päärakennus valmistuu (Pajupurontie 774).

1921

 • Ahola. 1800-luvulla rakennettu päärakennus peruskorjataan.(Hevoskankaantie 334).

1923

 • Kuikkapuro. Tilan päärakennus valmistuu. (Perttulankuja 17).

1924

 • Kiviluoto. Hannes Autereen piirtämä päärakennus valmistuu (Pajupurontie 842).
 • Kallioniemi. Tilan päärakennus valmistuu (Kekkosentie 259).

1925

 • Takala. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 543).

1928 

 • Rajala. Osuuskappa aloittaa toimintansa (Pajupurontie 756). Toiminta loppuu 1982

1929 

 • Riihikallio. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 382).
 • Kuikanlahti. Talossa pidetään Leuhun koulupiirin kansakoulua 1929-1942.

1931 

 • Puskianmäki. Tilan 3. päärakennus valmistuu (Pajupurontie 1370).

1933 

 • Uus-Hännilän työväen yhdistys perustetaan, toiminta lakkautettiin 1936

1935 

 • Korpi. Tilan päärakennus valmistuu (Konttikorventie 371).

1936

 • Laukkomäki. Tilan 1800-luvulla rakennettu päärakennus peruskorjataan (Kylkijärventie 263).

1937

 • Pajupuron koulun peruskorjaus. 
 • Murronjoen Pienviljelijäyhdistys perustetaan 21.3.1937
 • Puskianmäen Pienviljelijäyhdistys perustetaan Puskianmäen talossa 20.6. 1937
 • Päivärinne. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 821).

1938

 • Eduskunta vahvisti päätöksen 3.6.1938 annetussa laissa Haapamäki- Saarijärvi -rautatien rakentamisesta
 • Pajupuron Pienviljelijäyhdistys perustetaan Purolassa 8.11.1938
 • Osuusliike Paavonseudun myymälä nro 5  perustetaan Pajupurolle (Pajupurontie 534).

 

1940

 • Koivisto. Tilan vanha päärakennus palaa huhtikuussa (Pajupurontie 567).

1941

 • Puromäki. Hannes Autereen tilan toinen, matala  päärakennus valmistuu (Pajupurontie 774).
 • Kotilampi. Tilan päärakennus valmistuu (Kantolantie 37).
 • Saarijärven Osuuskaupan Pajupuron sivumyymälä lopettaa toimintansa Pajupuron talossa. Sen jälkeen kauppatoimintaa hoitivat yksityishenkilöt.

1945

 • Kujala. Tilan päärakennus valmistuu (Hännistenmutka 39).

1946

 • Rauhala. Tilan päärakennus valmistuu (Kauravuorentie 151).
 • Imatran linja: ensimmäinen sähkölinja rakennetaan Pajupuron kohdalla.

1947

 • Rimmi. Tilan päärakennus peruskorjataan (Metsäkalliontie 655).
 • Rehkaniemi. 1890-luvulla rakennettu tilan päärakennus peruskorjataan (Kuopiontie 141).

1948

 • Koivurinne. Tilan päärakennus valmistuu (Kauravuorentie 44).

1949 

 • Uusi Paavonseudun kauppa valmistuu (Pajupurontie 556).
 • Myllypuro. Tilan päärakennus valmistuu (Kekkosentie 308).
 • Pokela. Tilan päärakennus valmistuu (Kekkosentie 39).

1950

 • Pajupuron nuorisoseura ostaa Matti Rimmiltä tontin taloa ja urheilukenttää varten. Taloa varten seura hankki jo piirustukset ja keräsi rakennustarpeita, mutta ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi uskaltautunut rakentamaan. (Saarijärven kirja).

1951

 • Puskianmäen Pienviljelijäyhdistys rakentaa talkoilla Salmen tanssilavan Sääkspäälle.
 • Meluranta. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 627b).
 • Kontiomäki. Tilan päärakennus valmistuu (Metsäkalliontie 492).
 • Metsäpirtti. Tilan päärakennus valmistuu (Hietakorventie 120).

1952

 • Tappara. Tilan päärakennus valmistuu (Metsäkalliontie 515).
 • Kuismala. Tilan päärakennus valmistuu (Sahakoskentie 17).
 • Mäntyrinne. Tilan päärakennus valmistuu (Kantolantie 13).
 • Olympialaisten soihtuviesti Saarijärvellä 14.7.1952. Pajupurosia soihdunkantajana ja viestivartiossa.

1953

 • Pajupuron koulu peruskorjataan. (Saarijärven kirja).
 • Havukka-aho. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 73).
 • Imatran linja: toinen sähkölinja rakennetaan Pajupuron kohdalla.

1954

 • Koivulehto. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 599).
 • Kytöpuro. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 387).

1955

 • Haka-aho. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 460).
 • Kytöpuro. Tilan navetta valmistuu (Hevoskankaantie 387).
 • Vuorela. Tilan päärakennus valmistuu (Hoikantie 1123).
 •  

1956

 • Peura. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 826).
 • Piimälä. Tilan päärakennus valmistuu (Sahakoskentie 110).

1958

 • Karjarinne (Rantaoja). Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 862).

1959

 • Suurimäki. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 417).

1960

 • Seijala. Tilan päärakennus valmistuu (Nuppulinnankuja 44).

1961

 • Vuorela. Tilan päärakennus valmistuu (Hevoskankaantie 447).

1962

 • Pajupuron koulussa 78 oppilasta. (Saarijärven kirja).

1963

 • Väliaho. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 437).
 • Kivikangas. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 466).
 • Murronrinne. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 574).
 • Uusitalo. Tilan navetta valmistuu (Pajupurontie 1410).

1964

 • Puolaharju. Tilan päärakennus valmistuu (Kauravuorentie 142).

1966

 • Murronmäki. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 661).
 • Haukkarinta. Tilan päärakennus valmistuu (Pajupurontie 1471).

1967

 • Sahakoski. Tilan päärakennus valmistuu (Sahakoskentie 64).
 • Vaanila. Tilan päärakennus valmistuu (Haukimäentie 1254).

1981

 • Saarijärven Osuuskaupan Pajupuron myymälä lopettaa toimintansa (Pajupurontie 756).

1998

 • Uuden päällystetyn Pajupurontien avajaiset 10.10.1998